Modernizace sběrného dvora odpadů Třemošná

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Třemošná
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000459
Zahájení projektu: 8. 8. 2016
Ukončení projektu: 3. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je modernizace sběrného dvora - pořízení 6 kontejnerů na třídění odpadu a zpevnění povrchu plochy sběrného dvora.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 949 499,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 344 029,35 Kč
 
Celková částka: 2 293 529,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena