Modernizace a vybavení sběrného dvora Týniště nad Orlicí

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Služby města Týniště nad Orlicí
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000458
Zahájení projektu: 26. 8. 2016
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace a dovybavení sběrného dvora ve městě Týniště nad Orlicí. Na sběrném dvoře je potřeba ještě vybudovat přístřešek pro přistavěné kontejnery z důvodu namáčení uložených a vytříděných odpadů a tím i zvyšování nákladů na jejich likvidaci

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 248 733,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 749 776,50 Kč
 
Celková částka: 4 998 510,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena