Mobilní kompostárna Krchleby

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: FARMA Krchleby s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000709
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup techniky pro mobilní kompostování. V rámci projektu bude využíván tzv. uzavřený kompostovací systém, kdy je biologicky rozložitelný materiál ukládán do nepropustných a neprodyšných LDPE vaků, ve kterých probíhá řízené zrání kompostu, a to nastavením optimální vlhkosti a složení vakované směsi v kombinaci s kontrolou teploty ve vacích a nucenou dodávku kyslíku pomocí vzduchového čerpadla. Údaje o místech kompostování jsou uvedeny v příloze analýza potenciálu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 636 631,00
Národní soukromá částka: 818 229,00
 
Celková částka: 5 454 860,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena