Měřín kompostuje

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Měřín
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003083
Zahájení projektu: 18. 8. 2017
Ukončení projektu: 26. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu a celkově posílit a zkvalitnit nakládání s odpady v Městyse Měřín prostřednictvím nákupu domácích kompostérů pro občany a pořízením štěpkovače. V rámci projektu bude řešeno předcházení vzniku odpadu domácím kompostováním.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 260 970,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 222 524,25 Kč
 
Celková částka: 1 483 495,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena