Linka na zpracování odpadu

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: UNISPO Bezno s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007327
Zahájení projektu: 10. 8. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2019

Informace o projektu

Projekt bude zaměřený na zpracování a další materiálové využití odpadu od firem produkujících odpady, které jsou vhodné jako vstupní surovina pro další zpracování. Jsou to především firmy dodávající výrobky do automobilového průmyslu, stavebnictví atd. Výstupem z instalované linky na zpracování odpadu budou materiály, které nacházejí využití v mnoha oblastech například v průmyslu, stavebnictví ale i v domácnostech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 914 667,80
Národní soukromá částka: 6 006 816,20
 
Celková částka: 10 921 484,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena