Kompostování bioodpadu v Ohníči

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Ohníč
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005212
Zahájení projektu: 18. 4. 2018
Ukončení projektu: 18. 2. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je změna systému likvidace bioodpadů v obci Ohníč. Navrhovaný projekt řeší zavedení likvidace části domovního biodpadu pomocí domácích kompostérů. Pro snadnější kompostování bude také pořízen štěpkovač. Vzniklý produkt budou občané využívat na svých zahrádkách nebo bude předáván obci, která jej využije k rekultivaci veřejných ploch. Systém nebude vyžadovat náklady na odvoz odpadů a jeho likvidaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 514 601,74
Veřejné zdroje ČR: 90 812,08
 
Celková částka: 605 414,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena