Kompostéry pro obce Mikroregionu Brněnec

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mikroregion Brněnec
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005832
Zahájení projektu: 9. 7. 2018
Ukončení projektu: 28. 3. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku komunálních odpadů ukládaných na skládku v obcích Mikroregionu Brněnec. Do projektu je zapojeno 5 obcí mikroregionu, jejichž občané produkují významné množství bioodpadu, který není využíván a je následně ukládán na skládku. V rámci projektu bude pořízeno 413 kompostérů pro domácí kompostování a 4 nádoby pro odkládání starých oděvů a textilu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 103 522,90
Veřejné zdroje ČR: 194 739,34
 
Celková částka: 1 298 262,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena