Kompostéry pro občany obcí Mikroregionu Kahan - II. etapa

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mikroregion Kahan dso
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008432
Zahájení projektu: 16. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení: 1. 10. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů pro potřeby občanů Mikroregionu Kahan - konkrétně občanů obcí Babice u Rosic, Kratochvilka, Lukovany, Neslovice, Příbram na Moravě, Rosice, Zakřany a Zbýšov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 047 385,65
Veřejné zdroje ČR: 361 303,35
 
Celková částka: 2 408 689,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena