Kompostéry pro občany města Rakovník

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Rakovník
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003697
Zahájení projektu: 19. 10. 2017
Ukončení projektu: 15. 1. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizování několika opatření, kterými dojde k předcházení vzniku čtyř druhů odpadů (BRO, papír, textilní materiál, elektrické a elektronické zařízení ? CD/DVD) na území města Rakovník.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 311 553,75
Veřejné zdroje ČR: 407 921,25
 
Celková částka: 2 719 475,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena