Kompostéry Žlutice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mesto Žlutice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003434
Zahájení projektu: 1. 11. 2017
Ukončení projektu: 18. 9. 2018

Informace o projektu

Systém sběru bioodpadu do kompostérů doplní stávající způsoby odděleného sběru a zpětného odběru. Projekt se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů, zlepšení systému odděleného sběru a manipulaci s bioodpady včetně zajištění jejich využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 112 539,00
Veřejné zdroje ČR: 372 801,00
 
Celková částka: 2 485 340,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena