Kompostéry Domoušice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Domoušice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005797
Zahájení projektu: 29. 6. 2018
Ukončení projektu: 22. 2. 2019

Informace o projektu

Systém sběru bioodpadu do kompostérů doplní stávající způsoby odděleného sběru a zpětného odběru. Projekt se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů, zlepšení systému odděleného sběru a manipulaci s bioodpady včetně zajištění jejich využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 714 807,50
Veřejné zdroje ČR: 126 142,50
 
Celková částka: 840 950,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena