Kompostárna Kaznějov

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: ROPO SERVIS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000330
Zahájení projektu: 28. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na nákup vybavení pro novou kompostárnu Kaznějov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 988 650,00 Kč
Národní soukromá částka: 880 350,00 Kč
 
Celková částka: 5 869 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena