Kompostárna Jívoví - modernizace

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zemědělské družstvo "Křižanovsko"
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000388
Zahájení projektu: 14. 10. 2016
Ukončení projektu: 10. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která nyní kompostuje BRKO obcí spadajících do spádové oblasti a rozšíří se o další odebíraný BRKO z již obsluhovaných obcí. Žadatel má podepsané prohlášení od těchto obcí: Velká Bíteš, Velké Meziříčí a Křižanov s příslibem dodávek na celkem 2400 t BRKO. Kompostárna se rozšíří z pův. kapacity 1500t na 2400t ročně. Veškerý vyrobený kompost zpracuje žadatel jako hnojivo na obhospodařované zemědělské půdě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 001 350,00 Kč
Národní soukromá částka: 529 650,00 Kč
 
Celková částka: 3 531 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena