Kompostárna HB

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Josef Jiráček
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000398
Zahájení projektu: 21. 9. 2016
Ukončení projektu: 4. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Kompostárna bude umístěna v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu na pozemku s p.č. 151 a 154/8. Žadatel má podepsaná prohlášení od obce Havlíčkův Brod s příslibem dodávek 250 t BRKO. Vznikne nová kompostárna s projektovanou kapacitou 585 t ročně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 751 824,25 Kč
Národní soukromá částka: 838 557,23 Kč
 
Celková částka: 5 590 381,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena