Kompostárna FARM

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Farma Neškaredice s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000325
Zahájení projektu: 1. 8. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup technologického vybavení pro "Kompostárnu FARM", kterou provozuje firma Farma Neškaredice s.r.o.. V rámci projektu bude pořízen kolový traktor, zařízení pro míchání a provzdušňování kompostu a zařízení pro zavlažování kompostu. Cílem projektu je zpracování BRO na kvalitní organické hnojivo - kompost, který bude následně registrován jako organické hnojivo dle zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech v platném znění a využívání zejména ke hnojení zemědělského půdního fondu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 397 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 952 500,00 Kč
 
Celková částka: 6 350 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena