Intenzifikace sběru papíru a objemného odpadu na Strakonicku

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Recyklace odpadů a skládky a.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003836
Zahájení projektu: 15. 11. 2017
Ukončení projektu: 30. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v nákupu sběrný nádob na separaci papíru a objemného odpadu a mechanizace sloužící pro efektivní využití potenciálu těchto sběrných nádob. Vybavení je zvoleno s ohledem na vzájemnou kompatibilitu vč. kompatibility se stávajícím vybavením žadatele o dotaci (stávající sběrné nádoby a technika žadatele).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 326 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 763 500,00 Kč
 
Celková částka: 5 090 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena