Ing. Miroslav Podnecký - Recyklace odpadu

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Podnecký Miroslav
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003964
Zahájení projektu: 17. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů ve městě Chlumec nad Cidlinou a jeho místních částech Kladruby, Kladruby-východ, Krašov-Na Františku, Lučice, Pamětník zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 701 300,00
Národní soukromá částka: 476 700,00
 
Celková částka: 3 178 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena