HUres group s.r.o. - Efektivní nakládání s odpady

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: HUres group s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0004077
Zahájení projektu: 29. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se žadatel snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Chrášťany zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 195 490,00 Kč
Národní soukromá částka: 563 910,00 Kč
 
Celková částka: 3 759 400,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena