Druhá šance - s námi použité výrobky na skládce neskončí

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Katalpa z.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005841
Zahájení projektu: 15. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 16. 9. 2019

Informace o projektu

Nabídneme občanům možnost odkládat věci, o kterých si myslí, že můžou ještě někomu posloužit. Tyto věci budeme v případě zájmu od občanů i zdarma svážet. Věci pak budou nabídnuty za symbolickou cenu případným zájemcům. Zařízení pro shromáždění výrobku je na pozemku st.p.č. 388 o výměře 663 m2.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 139 927,35
Národní soukromá částka: 201 163,65
 
Celková částka: 1 341 091,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena