Dovybavení sběrného dvora v Odrách

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Odry
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000646
Zahájení projektu: 25. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Daný projekt je zaměřen na modernizaci a dovybavení sběrného dvora ve městě Odry (Číslo parcely, na které se nachází sběrný dvůr - č. p. 2568/1, 1113/1).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 501 710,73 Kč
Veřejné zdroje ČR: 88 537,19 Kč
 
Celková částka: 590 248,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena