Doplnení systému pro separaci KO DSO Hanácký venkov

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: DSO Hanácký venkov
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0004079
Zahájení projektu: 10. 1. 2018
Ukončení projektu: 14. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obce DSO Hanácký venkov se potýkají s nedostatečnou kapacitou kontejnerů a popelnic na separaci/oddělený sběr komunálního odpadu. Za účelem navýšení této kapacity plánuje DSO pořízení kontejnerů a popelnic na tříděný odpad, velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad a dále traktorových nosičů nezbytných k manipulaci s kontejnery. Nákupem uvedeného vybavení bude sníženo množství SKO, tedy bude eliminováno negativní působení na životního prostředí, a také dojde ke zmírnění ekonomické zátěže obcí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 614 557,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 637 863,00 Kč
 
Celková částka: 4 252 420,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena