Doplnění sběru bioodpadů ve městě Ždírec nad Doubravou

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Ždírec nad Doubravou
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002841
Zahájení projektu: 20. 10. 2017
Ukončení projektu: 14. 6. 2018

Informace o projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti separace bioodpadů a posílení separace i ostatních odpadů na území města Ždírec nad Doubravou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 604 140,90
Veřejné zdroje ČR: 106 613,10
 
Celková částka: 710 754,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena