Chomutovsko - kompostéry pro obcany - 2

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Chomutovsko
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008442
Zahájení projektu: 2. 5. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020

Informace o projektu

Předmětem projektu je zkvalitnění systému likvidace odpadů ve 4 členských obcích dobrovolného svazku obcí Chomutovsko. Obce pořídí pro občany domácí kompostéry a tím přispějí k naplnění cíle strategie svazku: Zajistit efektivní systém svozu a likvidace odpadů - pohodlný pro občany. Navrhovaný projekt řeší pořízení kompostérů a pořízení kontejnerů na textil. Omezení vzniku komunálního bioodpadu, který by obce musely likvidovat, znamená kvalitativně vyšší úroveň. Občané kompost využijí v místě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 345 278,00
Veřejné zdroje ČR: 237 402,00
 
Celková částka: 1 582 680,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena