Analýza rizik staré ekologické zátěže na lokalitě rybník Obecník na parcele č. 219 v obci Nová Ves u Nového Města na Moravě?

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000414
Zahájení projektu: 31. 8. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je vypracování analýzy rizik která posoudí plošné a hloubkové znečištění sedimentu v rybníku Obecník. Výsledkem bude vyhodnocení ekologických a humánních rizik a stanovení nápravních opatření s cílem stanovit cílové parametry sanace.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 633 960,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 111 875,39 Kč
 
Celková částka: 745 836,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena