Analýza rizik bývalé obalovny živičných hmot v CHOPAV "Kvartér řeky Moravy" - Spytihněv

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: CENVIRO, z.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002446
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem průzkumu a analýzy rizik je bývalá obalovna živičných hmot o původní rozloze cca 28 000 m2. Provoz obalovny byl zahájen v 80-tých letech minulého století a ukončen v roce 1996. Průzkumné práce jsou zaměřeny na zjištění kvality horninového prostředí a podzemních vod. Výsledky budou použity pro zhodnocení vlivu lokality na ekosystém a lidské zdraví.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 944 173,55 Kč
Národní soukromá částka: 343 089,45 Kč
 
Celková částka: 2 287 263,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena