Monitoring kvality ovzduší v Lošticích ISKO

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Loštice
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_079/0005353
Zahájení projektu: 28. 2. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2018

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na pořízení pevné monitorovací stanice pro měření kvality ovzduší v Lošticích pro kontinuální monitoring PM10, PM2.2, NOx, meteorologické situace a odběrového zařízení pro PAU. Stanice bude klasifikovaná jako venkovská pozaďová.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 437 545,00
Veřejné zdroje ČR: 430 155,00
 
Celková částka: 2 867 700,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena