Modernizace zařízení pro sledování kvality ovzduší ( MoZeK Ov)

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0001515
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt Modernizace zařízení pro sledování kvality ovzduší má dva klíčové cíle: 1.Modernizaci (obnovu) vybavení analytických laboratoří, 2.Obnovu infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší. Projekt řeší aktuální potřebu na modernizaci laboratorních přístrojů vyvolanou zvýšenými nároky na analytické práce související s měřením kvality ovzduší v celém zájmovém území projektu, tj. v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 314 123,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 878 962,90 Kč
 
Celková částka: 59 193 086,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena