Eliminace prašnosti skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: CTZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000248
Zahájení projektu: 17. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší snížení prašnosti v okolí skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o. Uherské Hradiště.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 016 371,40
Národní soukromá částka: 831 576,60
 
Celková částka: 1 847 948,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena