Eliminace prašnosti skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: CTZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000248
Zahájení projektu: 17. 10. 2017
Ukončení projektu: 3. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší snížení prašnosti v okolí skládky hruboprachu společnosti CTZ s.r.o. Uherské Hradiště.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 956 566,05 Kč
Národní soukromá částka: 782 644,95 Kč
 
Celková částka: 1 739 211,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena