Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Okřínek
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004532
Zahájení projektu: 9. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba tlakové kanalizace v obci Okřínek a místní části Srbce, která bude napojena na stávající tlakovou kanalizaci v obci Pátek. Podchycené odpaní vody budou čištěny na ČOV Poděbrady.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 638 774,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 230 371,90 Kč
 
Celková částka: 19 825 528,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena