Nové Strašecí - dostavba kanalizace a ČOV

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Nové Strašecí
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001298
Zahájení projektu: 14. 1. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2023

Informace o projektu

Jedná se o výstavbu ČOV na 7000 EO a dostavbu kanalizace ve Městě Nové Strašecí. Kanalizace zahrnuje dostavbu nezrealizované kanalizace z III. a IV. etapy výstavby a dokanalizování dalších neodkanalizovaných ulic ve městě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 69 751 199,32
Veřejné zdroje ČR: 12 309 035,18
 
Celková částka: 109 413 646,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena