Lužice - udržovací práce na shromažďovací ploše

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Lužice
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_062/0005932
Zahájení projektu: 20. 7. 2018
Ukončení projektu: 4. 4. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu jsou udržovací práce na shromažďovací ploše spočívající ve výměně nepropustné asfaltocementové plochy za plochy žulových odseků s pískovou spárou. Stávající nepropustné plochy jsou dvěma dešťovými vpustmi odkanalizovány na ČOV. Výměnou povrchu bude umožněno zasakování dešťové vody v místě jejího spadu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 397 386,50
Veřejné zdroje ČR: 397 386,50
 
Celková částka: 794 773,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena