Likvidace odpadních vod Nelešovice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Nelešovice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004678
Zahájení projektu: 4. 5. 2018
Ukončení projektu: 2. 5. 2019

Informace o projektu

Projekt řeší vybudování nové oddílné kanalizace o délce 1896 m a výstavbu ČOV pod obcí Nelešovice s kapacitou pro 270 EO. Stávající kanalizace bude využita pro odvedení dešťových vod s vyústěním do Nelešovického potoka.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 900 259,21
Veřejné zdroje ČR: 3 511 810,46
 
Celková částka: 31 216 093,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena