Kunčina - splašková kanalizace

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kunčina
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004726
Zahájení projektu: 24. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace v obci Kunčina a její místní části Nová Ves, která bude napojena 2 výtlačnými řady na stávající kanalizační systém města Moravská Třebová, který je zakončen ČOV o kapacitě 20.070 EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 95 769 730,48
Veřejné zdroje ČR: 16 900 540,68
 
Celková částka: 150 227 028,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena