Jímací území Lednice - zvýšení kapacity

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001272
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Účelem projektu je zvýšení kapacity jímacího území.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 76 646 895,93
Veřejné zdroje ČR: 13 525 922,82
 
Celková částka: 120 230 425,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena