Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v Bechyni

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Bechyně
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004757
Zahájení projektu: 7. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021

Informace o projektu

Intenzifikace ČOV Bechyně a doplnění kanalizace v lokalitě Za Stadionem

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 854 788,41
Veřejné zdroje ČR: 5 797 903,84
 
Celková částka: 51 536 923,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena