Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu pro obec Rudník

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Rudník
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004632
Zahájení projektu: 2. 12. 2017
Ukončení projektu: 21. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Tento projekt obsahuje doplnění a optimalizování systému varování obyvatel a zkvalitnění práce s povodňovým plánem a digitálním povodňovým plánem obce. V rámci realizace projektu bude aktualizován povodňový plán a pomocí nácviku povodňové situace bude plánovací dokumentace optimalizována dle potřeb povodňové komise. Zároveň bude rozšířen stávající varovný informační systém obce do míst, kde není pokrytí rozhlasovým výstupem ideální. Dále dojde k doplnění varovného systému o informační panel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 492 869,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 211 229,70 Kč
 
Celková částka: 704 099,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena