ČOV obce Tavíkovice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Tavíkovice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004760
Zahájení projektu: 1. 3. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětemje rekonstrukce a kompletní dobudování stávající čistírny odpadních vod pro obec Tavíkovice na kapacitu 650EO. Stávající ČOV je dvoulinková, vybavená v současné době je pouze 1 linka. Současná projektovaná kapacita je 390EO, skutečná kapacita na současné podmínky je cca 325EO, r. výstavby - 2000. Areál se nachází na území obce Tavíkovice. Odtok je do Panského rybníka, a dále Tavíkovickým potokem do Rokytné pod obcí. Kanalizace mimo stávající areál ČOV ve stávajícím rozsahu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 784 443,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 197 254,77 Kč
 
Celková částka: 10 642 265,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena