Březník - kanalizace a ČOV

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: VODOVODY A KANALIZACE
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004846
Zahájení projektu: 19. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021

Informace o projektu

Výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV o kapacitě 740 EO v obci Březník, okres Třebíč.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 159 743,68
Veřejné zdroje ČR: 7 969 366,54
 
Celková částka: 70 838 814,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena