Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Registrační číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/15_024/0000095
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší rozšíření ekologické trolejové dopravy v Jihlavě. Dojde jednak k instalaci zcela nového trakčního trolejového vedení v ulici Vrchlického a dále pak k modernizaci stávajícího trolejového vedení v důsledku napojení tohoto nového trakčního vedení (u trolejbusových křižovatek). V souvislosti s novým trakčním vedením je nutná i instalace trakčního kabelového vedení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 150 708,48
Veřejné zdroje ČR: 2 497 183,85
 
Celková částka: 16 664 832,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena