Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Registrační číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_022/0000135
Zahájení projektu: 11. 7. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 0,9 km ze stávající konečné zastávky Pardubičky, točna, na novou konečnou zastávku trolejbusové linky Zámeček (stávající konečná zastávka některých spojů autobusové linky č. 12). Kromě samotného trakčního trolejového vedení budou součástí projektu též úpravy (zkapacitnění) obratiště na zastávce Zámeček a zřízení sociálního zázemí (včetně potřebných přípojek inženýrských sítí) při této konečné zastávce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 855 753,86
Národní soukromá částka: 1 915 721,27
 
Celková částka: 12 771 475,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena