Centrum Kašpar - PRO firemní procesy

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Centrum Kašpar, z. s.
Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001928
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2018

Informace o projektu

Projekt odpovídá na zjištěné slabiny ve strategickém řízení, diverzifikaci zdrojů, FR, marketingu a PR. Pro efektivní dosažení cílů kombinujeme spolupráci s experty a školení pro CS. Připravíme strategické plány, nastavíme procesy řízení a evaluace, posílíme FR (plánování, vyhodnocování, efektivita), vytvoříme dosud absentující marketing (konkrétní produkty pro trh). Posílíme CS projektu tak, abychom mohli naplňovat naše poslání, získali finanční stabilitu a dále pomáhali v regionu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 022 315,06
Veřejné zdroje ČR: 203 359,94
 
Celková částka: 2 225 675,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena