Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti HpH

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: HPH, spol.s r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004248
Zahájení projektu: 1. 7. 2017
Ukončení projektu: 13. 6. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je prostřednictvím uceleného programu vzdělávacích kurzů během dvou let zvýšit kvalifikaci, kompetence a dovednosti prakticky celého kolektivu zaměstnanců firmy tak, aby byli jako pracovní tým schopni zvládat vysoké požadavky na kvalitu a efektivitu práce danou sofistikovaným výrobním programem firmy. Projekt zahrnuje široké spektrum kurzů rozdělených podle vhodnosti pro různé pozice zaměstnanců tak, aby byla vyvážena odborná stránka projektu s jeho hospodárností.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 431 317,40
Národní soukromá částka: 605 526,60
 
Celková částka: 4 036 844,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena