Podnikové vzdelávaní Jirí Novotný

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Jirí Novotný
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004610
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšit kompetence vybraných zaměstnanců společnosti Jiří Novotný pro jeho další rozvoj a lepší konkurenceschopnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 400 868,00
Národní soukromá částka: 247 212,00
 
Celková částka: 1 648 080,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena