Učíme se spolu

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Speciální základní škola a praktická škola Skuteč
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007461
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 175 846,30
Veřejné zdroje ČR: 31 031,70
 
Celková částka: 206 878,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena