Napříč vzděláním

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF,ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005700
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 547 331,14
Veřejné zdroje ČR: 96 587,86
 
Celková částka: 643 919,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena