OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007378
Zahájení projektu: 1. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Výzkum

Projekt vychází ze společenských potřeb, sleduje celoevropský trend zkvalitnění péče o životní prostředí, jehož je kulturní a umělecké dědictví součástí. Cílem je komplexní charakterizace historických barevných povrchů s využitím obvyklých analytických metod, které budou dále rozvíjeny, především pomocí nově vyvíjené metody multimodálního zobrazování založeného na kombinaci pokročilých fyzikálně-chemických metod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 51 699 229,55
Veřejné zdroje ČR: 9 123 393,45
 
Celková částka: 60 822 623,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena