Centrum pokročilé fotovoltaiky

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předkládaný projekt je ambiciózní snahou čelit výzvám v oblasti fotovoltaiky od atomistických modelů až po nové elementy solárních modulů navržené pro urbanistický a architektonický design. Nově vybudované Centrum pokročilé fotovoltaiky (Centre of Advanced Photovoltaics ? CAP) na Českém vysokém učení technickém v Praze poskytne, v partnerství s University of Southampton, multidisciplinární prostředí ke zformování špičkového výzkumu v oblasti teoretické i aplikované fotovoltaiky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 116 938 567,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 38 760 996,68 Kč
Národní soukromá částka: 8 194 713,90 Kč
 
Celková částka: 163 894 278,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena