Vytvoření dohledového centra Visitech

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: VISITECH a.s.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_006/0001153
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Předmětem projektu je vytvoření vlastního Dohledového centra, které bude zajišťovat dohled nad ICT bezpečností u svých zákazníků. Primárním cílem je předcházení výskytům kybernetických incidentů. V rámci dohledového centra pak budou realizovány aktivity, které je možné rozdělit do základních čtyř skupin - analyzování, detekce, reakce a reportování.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 114 620,00
Národní soukromá částka: 16 028 980,00
 
Celková částka: 29 143 600,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena