Systém pro monitorování území s pomocí UaV za účelem zvýšení bezpečnost obyvatelstva

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: GINA Software s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002228
Zahájení projektu: 1. 9. 2015
Ukončení projektu: 31. 8. 2017
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Systém pro monitorování území s pomocí UaV za účelem zvýšení bezpečnosti obyvatel je založen na nových možnostech sběru dat z terénu v reálném čase s pomocí průmyslových bezpilotních prostředků - dronů. Systém pracuje na principu okamžitého přenosu a zobrazení dat sesbíraných bezpilotními prostředky v terénu s pomocí senzorů, čidel, kamer s vysokým rozlišením, termokamer aj. k následnému zobrazení a evaluaci dat dochází pomocí GIS platformy GINA, kterou využívají řídící pracovníci složek IZS.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 542 598,00
Národní soukromá částka: 4 329 842,00
 
Celková částka: 7 872 440,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena