Realizace portálu pro satelitní sledování vozidel společností TLV s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: TLV s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0004171
Zahájení projektu: 31. 8. 2015
Ukončení projektu: 28. 2. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Obsahem projektu je realizace (příprava, analýza, návrh a vývoj) komplexního monitorovacího a mapového portálu sloužícího pro online sledování polohy a pohybu vozidel, ale také osob prostřednictvím GPS jednotek. Společnost TLV poskytuje služby v oblasti satelitního sledování vozidel, nedisponuje však vlastním SW. Na základě zkušeností bude vyvinut vlastní kvalitní SW, který bude odpovídat potřebám klientů, zvýší uživatelský komfort a umožní provádět úpravy a rozšiřování aplikace v budoucnu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 727 701,10
Národní soukromá částka: 3 333 856,90
 
Celková částka: 6 061 558,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena